Search -

Products meeting the search criteria


ആറടിക്കടൽ

ആറടിക്കടൽ

സംവിധാനന്ദ്

വെറും വാക്കുകളുടെ കൂമ്പാരം ഒരു ശബ്ദനിഘണ്ടു മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, കവിതയാവുന്നില്ല. വാക്കുകളുടെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ചേർത്തുവയ്പിന് മേൽ കവിയുടെ ഒരു കണ്ണുതുറപ്പിക്കലുണ്ട്. അതുവരേയേ ഉള്ളൂ കവിതയും കവിയും തമ്മിലു..

View More
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)