Latest

വിലാപ്പുറങ്ങൾ

വിലാപ്പുറങ്ങൾ

മറിയയും കിനാവും കണ്ണീരും തുളുമ്പുന്ന അവളുടെ ലോകങ്ങളും മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ തൊട്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അനുഭൂതികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ...

View More
റെറ്റിനയിൽ പതിയാത്തത്

റെറ്റിനയിൽ പതിയാത്തത്

ഇടങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുത്ത് സാധ്യമല്ല .ഇടങ്ങളിലെ വേവും വേവലാതിയും കണ്ണീരും കനവും ചെത്തുവെച്ചാലേ അത് കഥയാവൂ അങ്ങിനെ നിർമ്മിക്കുകയും പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂമികയിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥ കഥക..

View More
തുരുമ്പ്

തുരുമ്പ്

വാക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇരുട്ടോ വെളിച്ചമോ രാമന്റെ കവിതയിൽ എപ്പോഴുമുണ്ട്‌ .സ്വയം വെളിച്ചമുള്ളതാകുക ,ചുറ്റുമുള്ളതിനെ വെളിച്ചത്തിലാറാടിക്കുക അപ്പോൾ തന്റെ വാക്കുകളെ കവിതയായി രാമൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ...

View More
മീശ
Rs.299.00

മീശ

മീശ വരണ വരവിതുകണ്ടോ കൈപ്പുഴക്കരേലേ മീശ വരിണേ തെക്കനെരുത്തിലു പുത്തനെരുത്തിലു ആതാളിവീതാളി കോരിയെരുത്തിലു കുന്നേലത്തൂന്നി കരിങ്കത്തളത്തിലു കെട്ടിമറിഞ്ഞു വരികയല്ലോ മാനം തൊടും തൊടും കൈകളുണ്ടേ പച്ചിപ്പറനട ..

View More
സൂര്യകാന്തം

സൂര്യകാന്തം

തന്നിലർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രയാണവേഗതയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണസാരഥിയായി ഉയർന്നു വന്ന പ്രിയദർശനി അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതുമായ സംഭവ ബഹുലമായ ജീവിത കഥകളെ കോർത്തിണക്കിയ ഇന്ത്യാ ഭൂപടത്തിന്റെ ചരിത്ര ഗംഭീരമായ ആഖ്യായി..

View More
അടിക്കുറിപ്പുകൾ
Release date : 15/08/2018

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

“അനേകം നിരൂപകർ തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ സാഹിത്യകൃതികളുടെ സ്ഥാനനിർണ്ണയവും സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങളുടെ പ്രതിപാദനവും നിർവഹിക്കുന്നതാണ് നിരൂപണം. ഇതുതന്നെ നിരൂപകരുടെ അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ അ..

Pre-Order View More
ജിഗ്‌സാ പസ്സൽ

ജിഗ്‌സാ പസ്സൽ

ഈ സമാഹാരത്തിലാകെ വ്യാപിക്കുന്നത് ഭീതിയുടെ ബഹുരൂപികളാണ് .സ്വതന്ത്രരാകാനും സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ കർത്തൃസ്ഥാനത്ത് അവരോധിതരാവാനും മോഹിക്കുന്ന മനുഷ്യർ .അതിനെതിരെ അധികാരം അതിന്റെ നാനാരൂപങ്ങളിൽ , സത്തകളിൽ ,ആ..

View More
എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ

എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ

ഫാന്റസിയുടെയും ത്രില്ലറിന്റേയും മിശ്രണമായ ഈ നോവൽ സാഹിത്യവും സിനിമയും എങ്ങനെ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവീതത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു .നമുക്കനുവദിച്ചു കിട്ടിയ ഹ്രസ്വമായ ജീവിതത്തെ ആധുനികലോകത്തിന്റെ..

View More
നര വാർദ്ധക കഥകൾ

നര വാർദ്ധക കഥകൾ

വാർദ്ധക്യം ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിൽ അണിയാനുള്ളഒടുവിലെ വേഷം .ഓർമ്മകളുടെ നിറങ്ങൾ ,പോയ വസന്തങ്ങൾ ,ഏകാന്തത,നിരാലംബമായി എന്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള അശാന്തമായ കാത്തിരിപ്പ് .ജീവിതത്തിന്റ മറ്റൊരു മുഖം കാണിച്ചു തര..

View More
ധീരസമീരേ യമുനാതീരേ

ധീരസമീരേ യമുനാതീരേ

ജന്മപരിമിതിയെയും ജൈവസീമയെയും അതിവർത്തിക്കുവാനുള്ള അദമ്യചോദനയാണ് ഗോപികാ പ്രണയത്തിന്റെ ഭാവബിന്ദു . ഈ ഭാവബിന്ദുവിന്റെ മൂല്യമാണ് ഡോ .:സ്മിതാദാസിന്റെ കൃതിയുടെ മൂല്യം എന്നുനിർദ്ധാരണം ചെയ്യാം . ..

View More
Showing 1 to 10 of 277 (28 Pages)