• മുന്തിരിത്തോപ്പിലെ  സോഫിയ

നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ എന്ന സിനിമക്ക് ആധാരമായ നമുക്ക്‌ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന്‌ രാപാർക്കാം എന്ന നോവലിന്റെ രണ്ടാം  ഭാഗം .കഥ പറയുന്നതിലെ വശ്യതയും സസ്പെൻസ് നിറഞ്ഞ ആഖ്യാനവും  കൊണ്ട്‌  വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന  ഒരു  നോവൽ .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

മുന്തിരിത്തോപ്പിലെ സോഫിയ

  • Publisher: Other Publishers
  • Product Code: KB601
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 317 times
  • Rs.120.00


Tags: നോവൽ