• അമ്മിണിപ്പിള്ള വെട്ടുകേസ്

ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും പരിധിവിടുമ്പോഴും സ്നേഹത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിന്റെ കരുതലും കാതലും അമ്മിണിപ്പിള്ള വെട്ടുകേസിൽ സദാ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു .ജാതി മത വർണവർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആദിമഗോത്രബോധത്തിന്റെ സ്നേഹാർദ്രമായ ഇഴയടുപ്പമാണത് .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

അമ്മിണിപ്പിള്ള വെട്ടുകേസ്

  • Publisher: Mathrubhumi Books
  • Product Code: MB609
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 478 times
  • Rs.130.00


Tags: കഥകൾ