• ഹിറ്റ്ലറുടെ മനസ്സ്

ഒരാളുടെ മരണാനന്തര ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ അയാളുടെ മനസ്സ്, ആധുനിക മനശ്ശാസ്ത്ര സങ്കേതങ്ങളുപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന 

പഠനമാണ്.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഹിറ്റ്ലറുടെ മനസ്സ്

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS1015
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 16 times
  • Rs.130.00


Tags: പഠനം