• ഹിറ്റ്ലർ സസ്യഭുക്കാണ്

ഈ കഥാസമാഹാരം പി. കെ പാറക്കടവിന്റെ ചാവേർ പോരാട്ടമാണ്. ഈ കഥകൾ അധിനിവേശ സംസ്കാരത്തിനെതിരായുള്ള പ്രത്യക്ഷസമരത്തിന്റെ  സൂചനകളാണെന്നു പറയുമ്പോൾ, അത് ഒരിക്കലും ധിറുതിപിടിച്ച സാമാന്യവത്കരണമാവുകയില്ല. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഹിറ്റ്ലർ സസ്യഭുക്കാണ്

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS1008
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 16 times
  • Rs.80.00