• കടൽ മരങ്ങൾ

റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ കടൽജീവിതങ്ങളും ശ്രീലങ്കയിലെ മരണത്താഴ് വരയും ഇറാനിലെ മുത് അ: വിവാഹവും ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ട സിറിയൻ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും ചൈനയെന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് മിത്തും 

അഫ്‌ഗാനിസ്താനിലെ ലഹരി കവർന്നെടുത്ത ഉടലുകളും എല്ലാം ചേർന്ന് ലോകത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമാണ് ഇതിലെ ഓരോ കഥകളും.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

കടൽ മരങ്ങൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS 1007
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 11 times
  • Rs.100.00