• ഈ. മ . യൗ

മരണത്തിന്റെ ഇരുൾച്ചുഴിയുടെ ദൃശ്യഭാഷയിലേക്ക്‌ പ്രേക്ഷകനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഈ. മ. യൗ വിന്റെ തിരക്കഥ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഈ. മ . യൗ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB1204
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 117 times
  • Rs.150.00


Tags: തിരക്കഥ