• അതിനുശേഷം രോഗീലേപനം

മനസ്സിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ മാത്രം കേൾക്കാവുന്ന സംസാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ,ദുരിതങ്ങളുടെ ആകാശത്തിൽ നിന്നു ചെങ്കല്ലുനിറത്തിൽ മാത്രം വീശുന്ന കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് ,മണ്ണിന്റെ പല 

അടരുകൾക്കടിയിലെ ഐസ് കട്ടകളുടെ തണുപ്പിൽ മാത്രം ശാന്തമാകുന്ന ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ,

ഒരു നോവൽ .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

അതിനുശേഷം രോഗീലേപനം

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LBS902
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 277 times
  • Rs.170.00


Tags: നോവൽ