• പുഴയുടെ വേരുകൾ

സാനു എന്ന ആദിവാസി ബാലന്റെ ജീവിതത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും കഥയാണ് ഈ നോവൽ .സാനുവും കൂട്ടുകാരി നിളയും കൂടി വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഈ നോവൽ ഇനിയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സൗഹൃദത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും കൂടി പുസ്തകമാകുന്നു .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

പുഴയുടെ വേരുകൾ

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB806
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 349 times
  • Rs.125.00


Tags: നോവൽ