• വെള്ളൻ ദൈവം

തീക്കനലുകൾ കടഞ്ഞെടുത്ത വെള്ളൻ ദൈവം എന്ന തെയ്യത്തിന്റെ ചരിത്രഗാഥ .തീണ്ടൽ പ്പാടുകൾ മറികടന്ന് ചരിത്രപുരുഷനായി മാറിയ വെള്ളൻ എന്ന പുലയന്റെ കഥ .ഒരു നാടോടിപ്പാട്ടിന്റെ ഈണത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട സങ്കട പുസ്‌തകം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

വെള്ളൻ ദൈവം

  • Publisher: Green Books
  • Product Code: GB817
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 189 times
  • Rs.225.00


Tags: നോവൽ