• ശിലാഹൃദയരുടെ ചിരിമുഴക്കം

1982 ലെ ബെയ്‌റൂട്ട് ആഭ്യന്തര കലാപത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഹുദാ ബുറാക്കത്ത് എഴുതിയ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ് ശിലാഹൃദയരുടെ ചിരി മുഴക്കം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ശിലാഹൃദയരുടെ ചിരിമുഴക്കം

  • Publisher: Green Books
  • Product Code: GB700
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 348 times
  • Rs.250.00


Tags: നോവൽ