• ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം

മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തെ ക്ലാസ്സിക് തലത്തിലേക്കുയർത്തിയ കാലാതിവർത്തിയായ കൃതി .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം

  • Publisher: DC Books
  • Product Code: DC038
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 58 times
  • Rs.160.00


Tags: നോവൽ