• മീശ

മീശ വരണ വരവിതുകണ്ടോ കൈപ്പുഴക്കരേലേ മീശ വരിണേ തെക്കനെരുത്തിലു പുത്തനെരുത്തിലു ആതാളിവീതാളി കോരിയെരുത്തിലു കുന്നേലത്തൂന്നി കരിങ്കത്തളത്തിലു കെട്ടിമറിഞ്ഞു വരികയല്ലോ മാനം തൊടും തൊടും കൈകളുണ്ടേ പച്ചിപ്പറനട പോലുള്ള മീശ .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

മീശ

  • Publisher: DC Books
  • Product Code: DC037
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 176 times
  • Rs.299.00


Tags: നോവൽ