• മനോമി

അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് മനോമി .ബന്ധങ്ങൾക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ,രാഷ്‌ട്രസംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നീറിപ്പുകയുന്ന ഒരു സിംഹളപെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരം .സ്ത്രീമനസ്സിന്റെ അഗാധതകളെ സ്പർശിക്കുന്ന കൃതി 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

മനോമി

  • Rs.50.00


Tags: മനോമി