കറന്റ് ബുക്ക്സ്

Product Compare (0)


രണ്ടാമൂഴം

രണ്ടാമൂഴം

എം ടി വാസുദേവൻ നായർ

ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവായ എം ടി യുടെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ നോവൽ...

View More
വിലാപയാത്ര

വിലാപയാത്ര

എവിടെയോ ആരംഭിച്ച് എവിടെയോ അവസാനിക്കുന്ന ജീവിതയാത്ര .കാലപ്രവാഹത്തിൽ സ്വാഭാവികമോ അപ്രതീക്ഷിതമോ ആയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഓരോരുത്തരേയും വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നു .കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയുംകുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയും വഴിത്തിരിവുകളു..

View More
Showing 16 to 17 of 17 (2 Pages)