• കൽക്കണ്ടക്കനവുകൾ

നിർദ്ദോഷമായ ചിരി സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ബാല്യത്തിന്റെ നന്മകളിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അവാർഡ് നേടിയ ശ്രീ അജോയ്കുമാറിന്റെ കഥകളുടെ രണ്ടാം പതിപ്പ്.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

കൽക്കണ്ടക്കനവുകൾ

  • Rs.160.00


Tags: അജോയ്കുമാർ, കൽക്കണ്ടക്കനവുകൾ, Ajoykumar, Kalkkantakkanavukal