മനുഷ്യാവസ്ഥയെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന അജ്ഞാതവും അതിസങ്കീർണ്ണവുമായ അനുഭവലോകങ്ങളിലേക്ക് സൌംയമായി വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന പത്ത് നോവെല്ലകൾ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

രഘുനാഥന്റെ നോവെല്ലകൾ

  • Rs.160.00


Related Products

പകരം

പകരം

കെ രെഘുനാഥൻ

ആധുനികതയുടെ വരേണ്യമായ ആഖ്യാനരീതികളെ തിരസ്കരിച്ച് പുതിയ ജീവിതപരിസരവും ആഖ്യാനരീതിയും കൊണ്ട് കാലത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാകുന്ന നോവൽ. 2007-ലെ മികച്ച നോവലിനുള്ള കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കെ.രഘുനാഥന്റെ ഏറ്..

View More
ക്യൂരിയോസിറ്റി

ക്യൂരിയോസിറ്റി

കെ രെഘുനാഥൻ

ഫലിതത്തിനും  വിമർശനത്തിനും സമകാലീനത  എന്നൊന്നില്ല.ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല.ഫലിതം  കാലാതീതമായിരിക്കണം.വ്യക്തികൾ  മാറിയാലും  അതിലെ ആശയവും  സന്ദർഭവും  നിലനിൽക്കുന്ന..

View More
പാതിരാ വൻകര

പാതിരാ വൻകര

കെ രെഘുനാഥൻ

കവിതയുടെ  ആന്തരിക വിടർച്ചയുള്ള  വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട്‌  സമൃദ്ധമാണ്  ഈ  നോവൽ .ലളിതവത്കരണത്തിൽ  നിന്നും  ആധുനികവത്കരണത്തിലേക്കുള്ള  ചരിത്രയാത്രയിൽ നാം  മറന്നതിന്റ..

View More

Tags: കെ രെഘുനാഥൻ, K Reghunathan, reghunathan, reghunathante, novellettukal, logos books, buy books online, online book store