• പെൺതൂവലുകൾ Penthoovalukal

സമകാലിക പെൺവിഷയങ്ങളെ സമർത്ഥമായി വരച്ചിടുന്ന ഹൃദ്യമായ നോവൽ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

പെൺതൂവലുകൾ Penthoovalukal

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB622
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 2658 times
  • Rs.140.00


Tags: പെൺതൂവലുകൾ, Penthoovalukal, ആൻസി മോഹൻ മാത്യു, Ancy Mohan Mathew, നോവൽ Malayalam Novel, Women issues