• ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ

വ്യാസഭാരതത്തിലെ കഥയെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും പാത്രങ്ങളെയും ഇതിഹാസത്തിന്റെ അതേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്  ഉപജീവിക്കുന്ന നോവലാണിത്. കർണ്ണന്റെ സമ്പൂർണ്ണകഥയാണ് ഈ കൃതിയുടെ പ്രധാനഭാഗം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ

  • Rs.199.00


Tags: പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ, p k balakrishnan, bala, krishnan, ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ, ini, njan, urangette, eni, buy books online, online book store, readersshoppe