• ബഷീർ എന്ന അനുഗ്രഹം

ബീന എന്ന പെൺകുട്ടി കേവലം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന കാലത്ത് ബാല്യകാലസഖി വായിച്ചുണ്ടായ ആരാധനയിൽ നിന്നു തുടങ്ങി ബഷീർ കഥാവശേഷനാവുന്ന നാൾ വരെ അവർക്കിടയിൽ വളർന്നുവിടർന്ന ഒരപൂർവ്വസുന്ദർബന്ധത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത്. ബഷീറിന്റെ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞുതുളുമ്പിനിൽക്കുന്ന ഈ കൃതി ബഷീർകൃതികളിലൊന്നെന്നപോലെ പ്രകാശവത്തായിരിക്കുന്നു.

(അവതാരികയിൽ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ)

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ബഷീർ എന്ന അനുഗ്രഹം

  • Rs.150.00


Tags: ബഷീർ എന്ന അനുഗ്രഹം, basheer, enna, anugraham, കെ എ ബീന, k a beena, memoris, buy books online, logos books, readersshoppe