• ഹിബ്രുവിൽ  ഒരു പ്രേമലേഖനം

ഇതിവൃത്തങ്ങളുടെ ഇഴയടുപ്പവും കല്പനാ വൈഭവവും സമ്മേളിക്കുന്ന സുഭഗമായ ശൈലികൊണ്ട് കഥാലോകത്ത് സ്വന്തം സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയ 

മധുപാലിന്റെ കഥകളുടെ രണ്ടാം പതിപ്പ്‌ .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഹിബ്രുവിൽ ഒരു പ്രേമലേഖനം

  • Product Code: LBS788
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 354 times
  • Rs.50.00


Tags: കഥകൾ