സുരേഷ് ഐക്കര

Product Compare (0)


ദ്ദ്വൈതം

ദ്ദ്വൈതം

സുരേഷ് ഐക്കര

പുരാവൃത്തങ്ങളും ദേശത്തനിമയും സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധങ്ങളിലെ നിഗൂഢതയും മനുഷ്യാവസ്ഥകളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കഥപറച്ചിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നുനിൽക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ്. ഇവയെല്ലാം ഇഴയടുപ്പത്തോടെ നെയ്തെടുത്..

View More
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)