രാജേഷ് ചിത്തിര

Rajesh Chithira, Rajesh Chitira

Product Compare (0)


ഉളിപ്പേച്ച്

ഉളിപ്പേച്ച്

രാജേഷ് ചിത്തിര

രാജേഷിന്റെ കവിത വളർന്നുവന്നത് ഭാഷയോട് പൊരുതിക്കൊണ്ടാണ്. 'അഗാധമായ ദാർശനിക ഭാവമുള്ളവയാണ് രാജേഷിന്റെ കവിതകൾ.' ~ ഡോ. ടി.ടി ശ്രീകുമാർ ..

View More
ജിഗ്സാ പസ്സൽ Jigsaw Puzzle

ജിഗ്സാ പസ്സൽ Jigsaw Puzzle

രാജേഷ് ചിത്തിര

ഈ സമാഹാരത്തിലാകെ വ്യാപിക്കുന്നത് ഭീതിയുടെ ബഹുരൂപികളാണ്. വൈകാരികതയിൽ നിന്നും ധൈഷണികതയിലേക്കാണ് ഈ ആഖ്യാനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്...

View More
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)