• ഓ കാനഡ

മണിക്കുട്ടൻ എന്ന കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചകളിലൂടെ കാനഡയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയും ജീവിതരീതിയും ആചാരങ്ങളും നാടും കാടും..അങ്ങനെയങ്ങനെയെല്ലാം രസകരമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി. വിനോദവും വിജ്ഞാനവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഓ കാനഡ

  • Rs.70.00


Tags: ഓ കാനഡ, O Canada, Canada, ഫാത്തിമ മുബീൻ, fathima mubeen, fatima, mubin, mubeen, travel, logos books, readersshoppe, buy books online, book store