• ഉളിപ്പേച്ച്

രാജേഷിന്റെ കവിത വളർന്നുവന്നത് ഭാഷയോട് പൊരുതിക്കൊണ്ടാണ്.

'അഗാധമായ ദാർശനിക ഭാവമുള്ളവയാണ് രാജേഷിന്റെ കവിതകൾ.' ~ ഡോ. ടി.ടി ശ്രീകുമാർ 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ഉളിപ്പേച്ച്

  • Rs.100.00


Related Products

ജിഗ്സാ പസ്സൽ Jigsaw Puzzle

ജിഗ്സാ പസ്സൽ Jigsaw Puzzle

രാജേഷ് ചിത്തിര

ഈ സമാഹാരത്തിലാകെ വ്യാപിക്കുന്നത് ഭീതിയുടെ ബഹുരൂപികളാണ്. വൈകാരികതയിൽ നിന്നും ധൈഷണികതയിലേക്കാണ് ഈ ആഖ്യാനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്...

View More

Tags: രാജേഷ് ചിത്തിര, rajesh chithira, chitira, poetry, poem, കവിതകൾ, kavitha, ഉളിപ്പേച്ച്, olipichu, ulipichu, buy books online, online book store, readersshoppe, logos books