പുരാവൃത്തങ്ങളും ദേശത്തനിമയും സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധങ്ങളിലെ നിഗൂഢതയും മനുഷ്യാവസ്ഥകളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കഥപറച്ചിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നുനിൽക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ്. ഇവയെല്ലാം ഇഴയടുപ്പത്തോടെ നെയ്തെടുത്ത ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് ലഘുനോവലുകൾ. മലയാളത്തനിമയുടെ, ആന്തരിക ജീവിതത്തിന്റെ പുതുമയും ലാളിത്യവും തികഞ്ഞ രചന. വേറിട്ട ആഖ്യാനശൈലിയിലൂടെ വായനക്കാരെ ചേർത്തുനിർത്തുന്ന ഒരപൂർവ്വ സമാഹാരം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ദ്ദ്വൈതം

  • Rs.130.00


Related Products

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മകഥാസംഗ്രഹം

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മകഥാസംഗ്രഹം

സമൂഹത്തിലൊളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ക്രൂരതകൾക്കും ചുറ്റും നടക്കുന്ന അനീതികൾക്കുമൊക്കെ എതിരേയുള്ള കഥാപ്രതികാരങ്ങളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം .അവ നമ്മൾ കാണാനിഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂക്ഷസത്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകകളാക..

View More

Tags: നോവെല്ല