• ആദമിന്റെയും അവ്വയുടെയും ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ (വിവർത്തനം: ഡോ. അശോക് ഡിക്രൂസ്)

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ വായിക്കാവുന്ന രസകരമായ പുസ്തകം. ബൈബിൾ തിരുത്തിയെഴുതി എന്ന കാരണത്താൽ വർഷങ്ങളോളം പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്ന പുസ്തകം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ആദമിന്റെയും അവ്വയുടെയും ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ (വിവർത്തനം: ഡോ. അശോക് ഡിക്രൂസ്)

  • Rs.50.00


Tags: diaries of adam and eve, dr ashok, dcruz, mark twain, logos books, buy books online, book store