• ആഖ്യാനങ്ങളുടെ പുസ്തകം

അനുഭൂതിയുടെയും വിമർശനത്തിന്റെയും നോട്ടക്കണ്ണടയിലൂടെ ഭാവനയുടെ ലോകങ്ങൾ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിനു വിധേയമാക്കുന്ന പുസ്തകം.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

ആഖ്യാനങ്ങളുടെ പുസ്തകം

  • Publisher: Logos Books
  • Product Code: LB1001
  • Availability: In Stock
  • Viewed : 3895 times
  • Rs.130.00


Related Products

തഥ്യകൾ, മിഥ്യകൾ

തഥ്യകൾ, മിഥ്യകൾ

വസ്തുനിഷ്ഠവും സമഗ്രവും ആയ, ആഴമേറിയ പഠനങ്ങൾ കൊണ്ടും നിസ്തുലമായ ഭാഷ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലേഖനങ്ങൾ   ..

View More

Tags: രാജേന്ദ്രൻ എടത്തുംകര, ലേഖനങ്ങൾ, ആഖ്യാനത്തിന്റെ പുസ്തകം, Rajendran Edathumkara, Aakhyaanathinte pusthakam