കറന്റ് ബുക്ക്സ്

Product Compare (0)


ആദികൈലാസയാത്ര

ആദികൈലാസയാത്ര

എം കെ രാമചന്ദ്രൻ

ഹിമാലയമെന്ന മഹാവിസ്മയം മനസ്സിലാക്കാൻ നാം ആദികൈലാസത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണമെന്ന് ഈ പുസ്തകം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. വിശ്വപ്രകൃതിയുടെ അചഞ്ചലശൃംഗങ്ങളുടെയും മഹാ‍നദികളുടെയും മുൻപിൽ നാം മനുഷ്യർ എത്ര&..

View More
ഉത്തർഖണ്ഡിലൂടെ - കൈലാസ് മാനസസരസ്സ് യാത്ര

ഉത്തർഖണ്ഡിലൂടെ - കൈലാസ് മാനസസരസ്സ് യാത്ര

എം കെ രാമചന്ദ്രൻ

2005-ലെ കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കൃതി. പരമ്പരാഗതമായ പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പ്രകൃതിയെ തന്നിൽതന്നെയനുഭവിച്ച് കൈലാസത്തിലെത്തിയ ഈ സഞ്ചാരി വായനക്കാർക്കു നൽകുന്ന ഹിമവൽക്കാഴ്ചകൾ നിസ്തുലമാണ്..

View More
തണുപ്പ്

തണുപ്പ്

രതിയും മരണവും ഇഴപിരിയുന്ന അസാധാരണമായ ധ്വനന ശേഷിയുള്ള കഥകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ .മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയകഥാകാരിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല കഥകളിൽ ചിലത് ഈ സമാഹാരത്തിലുണ്ട് .വാക്കുകളെ ഇത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയോടെ ,അങ്ങേയറ്റത്ത..

View More
തപോഭൂമി ഉത്തരാഖണ്ഡ്

തപോഭൂമി ഉത്തരാഖണ്ഡ്

എം കെ രാമചന്ദ്രൻ

ഹിമാലയത്തിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകളിലേക്കും അധ്യാത്മബോധത്തിന്റെ ഗാഡസ്പർശത്തിലേക്കും വായനക്കാരെ നയിക്കുകയാണ് ഈ യാത്രാവിവരണ ഗ്രന്ഥം.അപകടകരമായ ഹിമാനികൾക്കിടയിലൂടെയും ഏതു നിമിഷവും സംഭവിക്കാവുന്ന കരിങ്കല്..

View More
ദേവഭൂമിയിലൂടെ

ദേവഭൂമിയിലൂടെ

എം കെ രാമചന്ദ്രൻ

ദേവഭൂമി ഒരു സ്വപ്നഭൂമി പോലെ വശ്യസുന്ദരമാണ്. ഇവിടത്തെ ഓരോ അണുവിലും മുറ്റിനിൽക്കുന്നത് അഭൌമമായ പ്രകൃതിസൌന്ദര്യമാണ്. ഹിമാലയത്തിന്റെ ഇർഹുവരെ രേഖപ്പെടുത്താത്ത ദൃശ്യവിവരണമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ...

View More
നിലാവും നിഴലുകളും

നിലാവും നിഴലുകളും

നാം പിന്നിട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ നിലാവും നിഴലുകളും അനുഭവങ്ങളുടെയും ഭാവനയുടെയും സ്വർണ്ണനൂലുകൊണ്ട് ചേതോഹരമായി തുന്നിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഈ കഥകളിൽ ..

View More
നേത്രോന്മീലനം

നേത്രോന്മീലനം

സ്നേഹം ഒരു കണ്മിഴിക്കൽതന്നെയാണെന്ന് ഈ നോവൽ ചേതോഹരമായ ഭാഷയിൽ ,ആഖ്യാനത്തിന്റെ മാന്ത്രികതയോടെ പറയുന്നു .അന്ധത ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സത്യം മാത്രമല്ല   അതിന്റെ തിമിരവേഗങ്ങളിലൂട നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരനു..

View More
പതനം
Rs.75.00

പതനം

മനുഷ്യാനുഭവത്തിന്റ അനന്ത വൈചിത്ര്യം കൊണ്ട്‌ മനം നിറക്കുന്ന നാലു കഥകൾ .ഈ കഥകൾ മലയാളിയുടെ ഹൃദയാകാശത്ത് മഴവിൽകൊടിപോലെ  നറും ദീപ്തിപ്രസരിപ്പിക്കുണ്ട്.ദീപ്തിപ്രസരിപ്പിക്കുണ്ട്.ഇനിയും പല കഥാകാലങ്ങളെ അഭ..

View More
ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ്

ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ്

വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യനെ ഒരു ബാധപോലെ പിടികൂടിയിട്ടുള്ള അദൃശ്യ ശക്തിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് ബ്രഹ്മ രക്ഷസ്സ് .ആധുനിക നാഗരികതയിലേക്ക് വികസിച്ച മനുഷ്യമനസ്സിന് ബ്രഹ്മ രക്ഷസ്സിന്റെ യുക്തിയും ശാസ്ത്രവും ഉത്തരം കൊടു..

View More
മനോമി
Rs.50.00

മനോമി

അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് മനോമി .ബന്ധങ്ങൾക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ,രാഷ്‌ട്രസംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നീറിപ്പുകയുന്ന ഒരു സിംഹളപെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരം .സ്ത്രീമനസ്സിന്റെ അഗാധതകളെ സ്പർശ..

View More
രണ്ടാമൂഴം

രണ്ടാമൂഴം

എം ടി വാസുദേവൻ നായർ

ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവായ എം ടി യുടെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ നോവൽ...

View More
വിലാപയാത്ര

വിലാപയാത്ര

എവിടെയോ ആരംഭിച്ച് എവിടെയോ അവസാനിക്കുന്ന ജീവിതയാത്ര .കാലപ്രവാഹത്തിൽ സ്വാഭാവികമോ അപ്രതീക്ഷിതമോ ആയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഓരോരുത്തരേയും വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നു .കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയുംകുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയും വഴിത്തിരിവുകളു..

View More
Showing 1 to 12 of 12 (1 Pages)